NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PRAWO I PRZEPISY » OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĄT W RAMACH SYSTEMU IRZ

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 3>>>    strony: [1]23

Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ

  
administrator
21.03.2013 00:16:13
poziom 2

Grupa: Administrator 

Lokalizacja:: Borowno k. Częstochowy

Posty: 98 #1253711
Od: 2013-3-19
(dokument ze strony (www) ARiMR_
Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

-zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
-rejestracja siedziby stada
-prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
-zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
-prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
-prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt

W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy najpierw uzyskać numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada. Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz zwierząt dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i są to:

-rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),
-przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
-padnięcie,
-ubój

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów duplikatów kolczyków, a po otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków. Po otrzymaniu dulikatu kolczyka należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.
Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 30 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.
Oznakowanie zwierząt
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub
w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
bezzwłocznie, a fakt ten zgłosić nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby stada - w przypadku świń

Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).
Prowadzenie księgi rejestracji
Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada.
Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.
Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.
Dokument przewozowy
Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:
datę wyjazdu z siedziby stada,
numer siedziby stada,
imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
adres siedziby stada,
liczbę przewożonych zwierząt,
numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
miejsce przeznaczenia zwierząt,
markę i numer rejestracyjny środka transportu,
imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu drogowego do przewozu zwierząt, podpis posiadacza zwierząt.

  
Electra21.01.2020 17:58:59
poziom 5

oczka
  
LadyM.
22.10.2014 09:17:27
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #1965106
Od: 2013-3-22


Ilość edycji wpisu: 1
A jak u Was spis jesienny? Macie już z głowy?
  
jola1979
22.10.2014 09:35:30
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Buk okolice Poznania

Posty: 2239 #1965111
Od: 2013-3-21
Ja wczoraj odesłałam spis jesienny.
Od czasu,gdy pobieram dopłaty do "gleby",to ARiMR przysyła mi gotową "tabelkę" i w ciągu 7dni od daty dokonania spisu trzeba dostarczyć do ARiMR.Ja do ARiMR mam 35km,więc wolę odesłać niż jeździć.
  
LadyM.
24.10.2014 22:00:48
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #1966523
Od: 2013-3-22


Ilość edycji wpisu: 2
Odnośnie księgi stada: ja mam takiego fioła, że strasznie nie lubię wypełniać odręcznie wszelkich dokumentów. Wolę stracić trochę czasu i obrobić dokument tak, żeby można go było wypełnić na kompie, niż gryzmolić w pocie czoła. I w ten sposób przerobiłam księgę stada oraz druk spisu jesiennego. Mogłabym to udostępnić, jakby ktoś w ten sposób sobie wolał prowadzić. Tak sobie pomyślałam, że mogłabym wrzucić na chomika i stamtąd byłyby te dokumenty do pobrania. One są przerobione z formatu PDF na .doc (starszego Worda). Ale zrobię to jak uzyskam dostęp do peceta, bo na tym nie mam worda, a OpenOrg. robi z tymi dokumentami straszne cuda. A niby kompatybilne są. jak wrzucę, to podam namiary na mojego chomika, bo nie
  
Lhuna
25.10.2014 11:21:19
poziom 4Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Wrocław/Oborniki Śląskie

Posty: 378 #1966718
Od: 2014-1-7
Czy wszyscy robicie spis jesienny?
Kiedy wypada ten tajemniczy "dzień jesiennego spisu"?
Wyczytałam, że raz na rok trzeba zrobić ten spis, no a ja mam kozy 5 mies. ..?
  
LadyM.
25.10.2014 13:46:12
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #1966795
Od: 2013-3-22


Ilość edycji wpisu: 1
Internet roi się od sformułowań, jak w tym cytacie:
"Art. 20a. Roczny spis owiec i kóz w stadzie
1. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada, spisu owiec i kóz w tym stadzie obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.
2. Liczbę owiec i kóz ustaloną podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w księdze rejestracji owiec lub kóz, w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.
3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne owiec i kóz ustalone podczas spisu kierownikowi biura:
1) na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
2) w formie elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
- w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu."

Ja w ub roku dostałam zawiadomienie z Agencji ok. 9.10, w tym-19.10. Jak oddawałam, pani powiedziała, że jest czas do końca października. Wyżej ktoś wspomniał o grudniu. A nigdzie nie jest określony termin (przynajmnie ja się nie doszukałam). Można domniemywać, że co Oddział Regionalny, to inny termin, a że jesień kończy się w grudniu, to gdzieniegdzie i do grudnia.

Aha! I w ub. roku od momentu zarejestrowania moich zwierzaków do dnia 9.10 też nie upłynął rok, więc pewnie Ci, Lhuna przyślą.

Dyskuscje na temat rejestracji przeniosłam TU:

http://kozolin2.iq24.pl/default.asp?grupa=216895&temat=356050&nr_str=6#1958152
  
LadyM.
29.10.2014 23:39:01
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #1969722
Od: 2013-3-22
W związku z tym, że niektóre BP nie wysyłają formularzy do spisu i twierdzą, że "nie mogą nikogo zmusić":
W piśmie, które otrzymałam z BP ARiMR była uwaga, że niewypełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny zgodnie z art.33, ust.1, pkt11. (domyślam się, że chodzi o art. Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji)

No to ja nie wiem: w jednej Polsce tak, a w innej siak?
  
jola1979
30.10.2014 09:32:33
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Buk okolice Poznania

Posty: 2239 #1969824
Od: 2013-3-21
Iwona,bo to jest "Państwo w państwie"pan zielony
  
Kusy
31.10.2014 21:56:44
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: podkarpackie

Posty: 223 #1971025
Od: 2013-3-22
W zeszłym roku nie musiałam robić spisu - nic mi nie przysłali, w tym roku dostałam liścik z terminem do 20.11, ale w zeszłym roku kozy miałam niepełny rok.
  
LadyM.
31.10.2014 23:15:13
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #1971064
Od: 2013-3-22
Ciekawe Ola, bo jesteśmy w tym samym województwie. U mnie do końca października było.
Ciekawe w sensie takim, że śmieszy mnie to. Bo cóż innego wypada zrobić, w sytuacji, gdy ustawy, którym podlegamy sa tworzone chyba na kacu, albo na bani.
  
Lhuna
01.11.2014 21:43:06
poziom 4Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Wrocław/Oborniki Śląskie

Posty: 378 #1971467
Od: 2014-1-7
Albo dla jaj. U mnie Pani powiedziala, ze woli na starym druku(przyszlam z nowym czyli obowiazującym, faktycznie starszy byl ładniejszy).
Spisalam stado w ilosci sztuk ponizej 4.
Niestety mina Pani zniechęcila mnie , bo chciałam podjąć konwersację. Za rok się dowiem kiedy wypada ten tajemniczy dzień.
  
Electra21.01.2020 17:58:59
poziom 5

oczka
  
KoAla
02.11.2014 08:52:31
poziom 3Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Klępina, lubuskie

Posty: 110 #1971558
Od: 2014-1-15
Ja miałam termin "nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada czyli 15.10"
  
LadyM.
17.10.2015 08:50:01
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2189720
Od: 2013-3-22
Tak jest. Albo wysłać pocztą.
  
annorl1
17.10.2015 19:10:27
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 434 #2190006
Od: 2014-1-18
A mi nic nie przyszło pocztą :/
Co gorsza, zablokowałam sobie dostęp internetowy do "papierów" i wszelkich zmian w stadzie :/
Trzeba będzie wydrukować i wysłać, bo jechać to mi sie nie opłaca...
Jakim listem wysyłacie? za potwierdzeniem odbioru? Czy poleconym?
  
artambrozja
17.10.2015 20:59:13
poziom 6

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: małopolskie

Posty: 1415 #2190075
Od: 2013-3-25
Ale polecony to jest właśnie za potwierdzeniem odbioru wesoły ja wysyłam poleconym, a i czasem dorzucam priorytet.
_________________
MANUFAKTURA AMBROZJI
  
helenkq
17.10.2015 21:22:13
poziom 3Grupa: Użytkownik

Posty: 119 #2190088
Od: 2015-5-7
w systemie internetowym nie da sie tego zrobic... niestety trzeba recznie i zawiesc lub wyslac ...
  
annorl1
17.10.2015 22:02:03
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 434 #2190108
Od: 2014-1-18
da się przez neta. tylko trzeba w agencji wypełnić papier o login i hasło. przychodzi na @
Tylko po pierwszym logowaniu zmienia się hasło, a ja źle wpisałam i mi zablokowało smutny
Muszę zadzwonić w poniedziałek do agencji jak nie zapomne i zapytam, jak odblokować konto.

a widzisz wesoły ja nie wysyłam listów to się nie znam jęzor
  
helenkq
17.10.2015 22:35:32
poziom 3Grupa: Użytkownik

Posty: 119 #2190120
Od: 2015-5-7
mam login i haslo

nie da sie... tak jak nie da sie chyba zamowic kolczykow dla koz...

mozna zglosic przemieszczenie, zamowic kolczyki dla bydla.. jeszcze kilka opcji jest ale tego akurat nie ma
  
annorl1
17.10.2015 23:10:40
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 434 #2190129
Od: 2014-1-18
nie wiem, ale mi w agencji powiedzieli, że spis można zrobić przez internet. tak samo jak zgłosić urodzenie czy padłe zwierzę...Nie będę się kłóciła, bo nei wiem, wiem co mi powiedzieli
  
LadyM.
18.10.2015 00:05:27
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2190140
Od: 2013-3-22
Nie, Baeta , Ani chodzi pewnie o "zwrotne potwierdzenie odbioru" - wtedy jest do kopert przylepiona taka karteczka, którą adresat podpisuje i jest odsyłana do Ciebie.

Uważam, że tu normalny polecony wystarczy.
  
Electra21.01.2020 17:58:59
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 3>>>    strony: [1]23

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PRAWO I PRZEPISY » OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĄT W RAMACH SYSTEMU IRZ

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny