Karmienie butelką koźląt
Bakterie w żwaczu nie otrzymuje koźlę od matki tylko od pożywienia stałego. Mleko trawione jest w przedżołądkach, do czasu gdy koźlę nie zacznie żywić się pokarmami stałymi żwacz jest "niedziałający". Rusza gdy zaczyna koźlę samoistnie pobierać siano.


  PRZEJDŹ NA FORUM