Inne oferty
Inne oferty sprzedaży, kupna
Nie. Od tego roku w sryczniu weszly nowe przepisy.
Do wzgladu np. na tej stronie https://www.polskieradio.pl/42/3146/Artykul/1709695,Od-1-stycznia-2017-r-rusza-sprzedaz-detaliczna-w-gospodarstwach-rolnych-kto-moze-na-jakich-zasadach


  PRZEJD NA FORUM