Problemy z chodzeniem
Zwykle ochwat dotyczy tyłu. Jak raciczki? Dlaczego twierdzisz, że to kwasica?


  PRZEJD NA FORUM