Rozstania z kozami
Lady nie koniecznie. Może to też zależy od Piw-u, ale ja miałem taki przypadek, że musiałem uœpić chorego, zarejestrowanego kozła i w piwie wpisałem: eutanazja.


  PRZEJD NA FORUM