Problemy z koŸlętami po porodzie
Co do antybiotyku nie będę podważał zdania weta. Wet widział koziołka? Czy zasugerował antybiotyk tylko przez telefon?
Osobiœcie utrzymywał bym koŸlaka z naturalna matka która ma napewno odpowiedniejszy dla malucha skład mleka. Druga koza jest przed wykotem tak? Jeœli tak to może niedługo nabić wymie siara, a siara poza okresem noworodkowym w dużych iloœciach jest szkodliwa.


  PRZEJD NA FORUM