Przygotowanie się organizmu do wykotu
Dzięki wielkie więc jestem spokojnawesoły i czekam wesoły


  PRZEJD NA FORUM