Karmienie butelk╣ kočl╣t
W Polsce nie ma preparatu mlekozastŕpczego dla kočl╣t. Jest tylko dla ciel╣t. A to nie bardzo wychodzi -karmienie kočlat krowim preparatem.


  PRZEJDĆ NA FORUM