Problemy trawienne: wzdęcie, zatrzymanie żwacza
niech zdrowieje ta twoja biedulka


  PRZEJD NA FORUM