Siara a wykot
jedna koza ma gęste i żółte druga zaś bardziej lepkie i podobne do mleka. Na pewno to siara wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM